La no urbanització és l’única via possible per garantir la preservació d’habitats d’interès i espècies en perill o vulnerables, així com el manteniment de la funció connectora que desenvolupa.

Podeu consultar aquí les al·legacions completes; a continuació teniu un breu resum.

Com a entitat ecologista i en defensa del patrimoni natural hem analitzat aquesta modificació del Pla i considerem que la construcció del conjunt residencial i hoteler amb zones comunes privades i carrers posarien en perill:

  • La funció connectora entre el Parc Agrari del Baix Llobregat amb les diferents zones de XN2000-Delta, la costa i altres espais naturals de l’interior. 
  • Espècies de flora amenaçada com l’Orobanche foetida (en perill) i Maresia nana (vulnerable).
  • Espècies d’aus d’interès com Certhia brachydactyla, Troglodytes troglodytes, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus.
  • I produirien la destrucció del sistema dunar amb boscos de pi pinyer o pinaster, hàbitat natural d’interès comunitari categoritzat com prioritari, d’acord amb la Directiva Hàbitats.
Caldria recordà que la pineda afectada estava inclosa a l’inventari realitza pel Departament al 2001. Poc avanç de la comunicació a la Comissió Europea al 2006 per la designació del ZEC del Delta del Llobregat, el tram afectat de pineda va ser tret del inventari. La Comissió Europea no va pogué designar el ZEC del Delta del Llobregat amb total coneixement de les zones mes adients per la protecció d’aquest hàbitats. Es tracta de la mateixa situació que va servi com argument el Tribunal per protegir la pineda de Can Camins.

 AL·LEGACIONS. Imatge de l'àmbit de la modificació, amb la distribució de les diferents zones humides, XN2000, àrea d'interès faunístic i florístic. i distribució de flora amenaçada.

Per què creiem que és important presentar les al·legacions ? És important fer ús d’una de les eines que ens ofereix l’estat de Dret ja que, combinades amb d’altres, pot ajudar a fer camí cap a una societat més justa des del punt de vista ambiental. Des de l’any 1988, DEPANA compta amb una àrea jurídica pròpia, integrada per voluntaris i lletrats, que són els encarregats de redactar i supervisar tota la documentació. Si tens interés pel tema demana informació a [email protected]

Per més informació sobre aquestes al·legacions, consulteu: al·legacions completes