Els nous accessos viaris al Port de Barcelona estan basats en estudis d’impacte ambiental totalment desfasats, mostra de la deixadesa de les administracions en aquesta matèria. Un dels últims projectes de la bombolla d’infraestructures que es va patir especialment al delta del Llobregat, i que porta més de 12 anys tramitant-se.

Nota de Premsa

El Prat, 22 de juliol de 2014

El projecte de “Nuevos Accesos Ferroviarios y Viarios al Puerto de Barcelona” va començar a tramitar-se al maig del 2002 i l’Estudi d’Impacte Mediambiental data de maig del 2006. La tramitació va finalitzar amb l’aprovació de la corresponent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) al setembre del 2007.

D’altra banda, els aspectes mediambientals del projecte, s’han fet sobre la base d’informes i estudis que daten d’un període comprès entre el 2002 i el 2006, de fa ja més de set anys, clarament obsolets tenint en compte el dinamisme de la zona.

L’any passat es va modificar de forma significativa el traçat dels accessos ferroviaris, plantejant una proposta menys impactant [1]. Es van actualitzar els seus efectes sobre l’entorn, valorant la seva minimització i incloent noves compensacions, com la construcció d’una nova illa per la colònia de gavines corses. Tot això va se convenientment publicat en el BOE[2].

No ha passat el mateix amb els accessos viaris, que no van ser contemplats en la revisió de la DIA del 2007, per tant els efectes que aquesta obra tindrà sobre l’entorn està basat en una realitat i uns estudis de fa deu anys. No s’ha avaluat la seva afectació les noves zones naturals com, l’antiga (riu vell) i la nova llera del riu Llobregat, el riu a l’alçada del pont de Mercabarna, la zona agrícola de Can Trabal, la bassa de laminació de la Torre Gran (aquests dos últims són les últimes zones naturals de l’Hospitalet de Llobregat), en part dintre de l’Àrea Important per les Aus Nº140 (delta del Llobregat, fet que tampoc han avaluat [3]).

Una realitat que tampoc va poder ser avaluada en el seu moment va ser el canvi tan significatiu que s’ha produït respecte de la visió i utilització pública de tots aquests espais, sobre tot l’entorn del riu Llobregat al voltant del Prat i l’Hospitalet, el nivell d’impacte paisatgístic que es podia assumir fa deu anys, actualment és inassolible per la població local, i no es pot executar l’obra sense tindré en conta aquesta nova realitat.

Per últim, la zona destinada al trajecte de l’autovia de camions està altament contaminada per dipòsits il·legals de cromites d’una antiga fàbrica de la zona. Els abocadors es troben al llarg del marge esquerre del riu. El dipòsit més gran se situa a pocs metres del centre de distribució alimentaria de Mercabarna. L’actuació sobre aquest perillós abocament de residus ha de ser molt acurada, ja que pot tindre repercussió sobre la salut dels treballadors i els usuaris dels espais públics adjacents, inclús sobre la mateixa atmosfera del Mercabarna.

Cap d’aquestes implicacions han sigut avaluades de forma pública, o no se sap si s’han tingut en compte en el projecte executiu actual d’autovia per accessos de camions al Port de Barcelona, degut a la manca de transparència.

DEPANA, fent la tasca que corresponia a l’Administració, ha presentat un informe [4] amb els valors ambientals de les zones afectades, avaluant els impactes i proposant mesures correctores, que s’ha enviat a les diferents administracions implicades; Ministerio de Fomento, secretaria de Medioambiente del Ministerio de Agricultura, al Departament de Sostenibilitat de la Generalitat, al director del Port i a l’ajuntament de l’Hospitalet. També recorda les responsabilitats administratives o penals de les administracions, atès que actualment, malgrat que es coneix la rellevància del problema, s’ha optat per la no tramitació ambiental del mateix, no realitzant una exposició pública on es puguin avaluar les seves possibles repercussions.

Les mesures proposades tenen l’avantatge de no suposar un cost addicional a les obres, ser de fàcil implementació, i inclouen millores paisatgístiques, creació de petites noves zones humides, la descontaminació segura de l’antiga fàbrica i una revalorització de la zona per a l’ús públic, que és reclamada des de fa anys pels veïns.

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Nuevos accesos sur, ferroviario y viario al puerto de Barcelona.

IBA Nº 140 Delta del Llobregat

Contacte

José García Moreno / 657101385 / [email protected]

Foto cortesia de Ricard Gutiérrez