Vídeos

Recull de vídeos organitzats cronològicament. Font: L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Vídeos d’en Marc Alonso, expert en l’ós bru del Pirineu.

Imatges