1987 Creació del Parc Metropolità de Collserola

2010 Creació del Parc Natural de la Serra de Collserola