El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) és l’ens encarregat de la gestió del Parc Natural de la Serra de Collserola, segons el que consta en els estatuts d’aquest consorci.

DEPANA ha volgut tenir, des de la seva fundació, un paper actiu i propositiu en la gestió dels espais naturals protegits i, doncs, també (des de la seva declaració com a tal) en la gestió del Parc Natural de la Serra de Collserola.

En relació al CPNSC, l’activitat de DEPANA-Collserola se centra en dos grans àmbits de participació:

  1. Consell Consultiu
  2. Col·laboren amb el Parc