Biodiversitat a Collserola

Un dels aspectes que més ens interessarà analitzar en els pròxims mesos és el de l’estat del patrimoni natural.