40 Anys en lluita

Com tothom sap, DEPANA és l’acrònim de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, i va néixer com una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu principal de defensar, per diferents vies d’acció, el dret de tots els ciutadans a gaudir d’un país ambientalment saludable i d’una millor qualitat de vida.
DEPANA projecta la seva tasca cap a propiciar un canvi d’actitud en els ciutadans, i les institucions, públiques i privades, respecte del desenvolupament sostenible de Catalunya, en quatre línies bàsiques de treball: jurídica, reivindicativa, educativa i científica. De totes elles, podríem dir que la primera, la utilització d’instruments jurídics i administratius per a defensar els drets del medi ambient, ens distingeix i ens ha dut a aconseguir no poques fites.
També han estat i són especialment rellevants els nostres treballs en el foment de l’educació i la divulgació dels valors del medi en campanyes per a protegir el nostre patrimoni natural, i en la realització de projectes de conservació i gestió d’espais naturals i d’espècies en perill d’extinció.

En números, “a traç gruixut”

Tot plegat difícil de resumir en números, però “a traç gruixut” podríem parlar de més d’un miler d’expedients d’assumptes legals, una vintena de congressos i seminaris organitzats, mig miler de sortides de camp oficials, i uns 30 projectes d’estudi i conservació de la natura.

A més, hem col·laborat i col·laborem amb nombroses entitats catalanes i internacionals. Entre d’altres formem part del MedPan, l’Oficina Europea del Medi Ambient (BEE), la Xarxa de Gestors d’Espais Naturals (EUROSITE), o la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Deixar constància aquí de totes les fites, aconseguides o no, en les quals l’entitat ha estat implicada, seria impossible. Treballar en favor de la consciència ambiental en un país on no forma part de la cultura heretada, no és una tasca fàcil. Per això, en aquesta cronologia assenyalem només les més importants, és a dir, aquelles en les que hi hem tingut un paper propositiu, decisiu i cabdal.

Volem ressaltar de nou que totes elles s’han dut a terme gràcies als esforços que centenars de voluntàries i voluntaris han esmerçat per fer una mica més viable l’assoliment dels objectius indicats i, en definitiva, per a la protecció, durant els darrers 40 anys, de la nostra casa comuna, que és la Natura.

Cronologia de les fites més rellevants

1976

Fundació de DEPANA al local del Centre Excursionista de Catalunya.

1977

Primera campanya per a la conservació del Pirineu.

1978

Es modifica l’article que parla de medi ambient a la Constitució Espanyola.

Es realitzen els primers campaments d’observació de la natura entre DEPANA i el CEC (Centre Excursionista de Catalunya).

Primera entitat catalana que s’adhereix a la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).

1979

Organització de la 5a setmana de Salvaguarda de la Natura, amb el Centre Català de Prospectiva.

1980

Primer Campament d’Educació Ambiental al Pirineu, per a nois i noies, amb la col·laboració del CEC.

S’inicia el primer Catàleg d’Arbres Monumentals de Catalunya, posteriorment recepcionat per la Generalitat.

1981

Manifest referent a la problemàtica nuclear. Manifest referent al transvasament de l’Ebre.

1982

Edició de les “Bases per a una política de protecció dels espais naturals a Catalunya”, amb el Centre Català de Prospectiva.

Proposta definitiva de salvaguarda dels Aiguamolls de l’Empordà.

Presentació de l’avantprojecte de llei de protecció dels sistemes naturals del delta de l’Ebre.

1983

Campanya per a la conservació del Montsec, amb Amics de la Natura de Balaguer.

1984

Primers estudis faunístics del Garraf, Montserrat i Guilleries-Collsacabra.

Redacció  d’un Avantprojecte de protecció de les Illes Medes.

Inici de “Verd, butlletí informatiu de DEPANA”.

1985

Crítiques a la llei d’aigües, a la de residus sòlids i a la Llei General del Medi Ambient.

Es participa a un Col·loqui internacional sobre la protecció del Mediterrani.

1986

Es funda amb altres entitats el CIDN (Consejo Ibérico de la Defensa de la Naturaleza).

1988

Elaboració del primer informe sobre les zones estèpiques de Catalunya.

Campanya en defensa del delta de l’Ebre i de la Timoneda d’Alfés.

Projecte delta del Llobregat de protecció de les Reserves Naturals i de protecció de les àrees periurbanes circumdants.

Apareix el “Butlletí de DEPANA”.

1989

Edició de la “Diagnosi de la natura a Catalunya”. Projecte de reintroducció de la polla blava als Aiguamolls de l’Empordà. Petició formal de creació d’una conselleria de Medi Ambient. Petició d’un pla de residus.

1990

Redelimitació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Primera edició del llibre “Drets del Medi Ambient”.

Campanya en defensa del Pedraforca amenaçat per una central tèrmica a Saldes.

Presentació de la campanya “El Delta del Llobregat, una escola de natura”.

1991

Campanya en defensa del riu Montsant. Col·laboració amb la Fundació Patrimoni Natural Europeu i el Land de Baden Wutemberg per a la protecció del delta del Llobregat.

Projecte Cadispa: conservació i desenvolupament al Pirineu de Lleida, amb Adena i Ipcena.

1992

Assistència a la Cimera Alternativa del Fòrum Internacional d’ONGs a Rio de Janeiro, on es va celebrar la Cimera Mundial del Medi Ambient i es van signar els tractats sobre conservació i biodiversitats coneguts com “Tractats de Rio”.

DEPANA esdevé una lliga d’entitats de les associacions catalanes de defensa de la natura.

Taponament dels abocaments del dipòsit de cotxes de El Palmeral, al Prat de Llobregat, que abocava a la llacuna de La Ricarda.

1993

Organització del Fòrum “Cuidem la nostra Terra”. Edició de la monografia “La natura: com la cuidem, com la maltractem”. Apareix la revista “DEPANA en acció”.

1994

Primer camp de recuperació de senders tradicionals a l’Alta Ribagorça.

Manifestació contra els incendis l’11 de setembre. Fòrum nacional sobre els incendis forestals a Montserrat al novembre.

Sentència del Tribunal Suprem condemnant una empresa municipal de Barcelona pels abocaments a La Ricarda, que va crear jurisprudència sobre l’agreujant de clandestinitat.

Elaboració del document “Biodiversitat i patrimoni natural a Catalunya”, encarregat pel Departament de Medi Ambient, dins dels objectius de les polítiques del medi ambient per a una Catalunya sostenible.

Edició d’una monografia sobre “La Timoneda d’Alfés”.

Mobilització ciutadana per salvar la Platja de Castell a Palamós (DEPANA havia dut la lluita jurídica amb un recurs contra el PGOU davant el TSJC).

1995

Premi de Medi Ambient de Catalunya i Premio Nacional de Medio Ambiente.

1996

Presentació de la proposta alternativa “El Delta del Llobregat: Un Projecte de Futur”.

1997

S’inicia la campanya de salvaguarda del Massís de Beret. Recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular en contra de la incineració. S’inicia la campanya Beret i Vall d’Àrreu. S’edita “Aportacions al programa d’ús social del P.N. del Montseny”, amb la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.

1998

Concessió del Projecte LIFE de Gestió Sostenible de la Punta de la Móra. Es deixa sense efectes la Lliga d’entitats de 1992.

1999

Projecte d’alternatives sòcioeconòmiques a la perifèria del Parc Nacional d’Aigüestortes amb la UAB.

2000

Inici del programa d’educació ambiental Pirineu viu centrat en la figura a l’ós bru a la Val d’Aran

Proposta de Parc natural de l’Alt Pirineu juntament amb el CEC, així declarat al juliol del 2003 a resultes d’aquesta iniciativa. S’inicia la col·laboració amb l’ajuntament de Pont de Suert i amb l’SCI per fer camps de treball internacionals de recuperació del camí ral de Montiberri.

2001

Presentació de la Diagnosi del Litoral de Catalunya, primera peça rudimentària del futur PDUSC.

Redacció del Projecte de sender litoral a la Punta de la Móra. Inici d’Attentio, programa de atenció i reubicació d’animals silvestres mantinguts en captivitat de forma inadequada.

Organització del Seminari internacional sobre gestió costanera integrada i reserves marines, a Tarragona.

Col·laboració amb l’ajuntament de Pont de Suert i amb l’SCI (Servei Civil Internacional) per a la recuperació del camí ral de Montiberri.

2002

Sentència del Tribunal Suprem per a la protecció definitiva de la Platja de Castell (Palamós).

El·laboració del projecte alternatiu al Pla urbanístic de Ponent (Gavà), “Gavà 2002, de Garraf al Delta. Un model urbà possible per a una ciutat socialment i ecològicament sostenible”.

Presentació del projecte Camins Vius: itinerari de circumval·lació del Parc Nacional, recuperant camins tradicionals i amb una proposta de model de gestió sostenible.

2003

Jornada sobre sostenibilitat i ordenació del territori a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Anul·lació del Reglament de circulació motoritzada per ser manifestament contrari a la Llei de circulació motoritzada de 1.995.

Aprovació de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals de Barcelona que va prohibir la venda d’animals silvestres capturats a la natura alhora que va restringir de forma important la venda dels nascuts en captivitat a instàncies de DPN.

Prohibició de l’ús d’animals en els espectacles de circ.

Final de la col·laboració amb l’ajuntament de Pont de Suert i amb l’SCI per fer camps de treball internacionals de recuperació del camí ral de Montiberri, amb l’objectiu aconseguit.

2004

El Tribunal Suprem confirma que s’ha de salvaguardar els Erms de La Tancada (Amposta), el braç de Migjorn (St. Jaume d’Enveja) i el Salobrar del Nen Perdut (Deltebre), tots tres havent estat espais naturals del delta de l’Ebre exclosos inicialment del Parc Natural per interessos urbanístics.

2005

Aprovació del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), element central de gestió integrada costanera a Catalunya.

El MIMA edita l’ “Atlas de las aves nidificantes del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”, elaborat per DEPANA.

Inici de la publicació de la revista “L’Agró Negre”.

2006

Mobilització, amb altres entitats de defensa de la natura, de la Plana de Lleida en defensa dels secans. L’alosa becuda es considera extingida a la ja salvada Timoneda d’Alfés.

El Pla alternatiu al Pla d’infraestructures del Delta del Llobregat ens fa sortir a la portada als principals diaris catalans.

2007

Aprovació de la Llei estatal de biodiversitat, la primera normativa de protecció global de la natura, en aplicació de la normativa de la UE.

DEPANA és Premi Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona pel projecte “Implica’t amb els residus”, realitzat conjuntament amb la CONFAVC.

2008

Congrés Mundial de la Natura de la UICN organitzat a Barcelona gràcies al rol de DEPANA en el si d’aquesta institució. Edició de “Punta de la Móra: un espai de gran valor al litoral mediterrani”.

2009

Primers albiraments d’óssos bruns a les sortides de DEPANA a la Val d’Aran.

Projecte de restauració del riu Sió a Torrefeta i Florejacs.

La iniciativa Barça|Parc a Viladecans és desestimada.

2010

Formalització d’una queixa davant la Comissió de la UE per incompliment reiterat de la normativa de protecció de la natura al delta del Llobregat.

Inici del projecte Parc a Taula des de DEPANA.

Concessió a DEPANA de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona.

2011

Presentació de la campanya Pas de l’Estret per a la protecció de la mona de Barbaria (Macaca synvanus), vigent hores d’ara.

2012

EL TSJC ordena tancar la pedrera del Mas Blanc a Ullà, Parc Natural del Montgrí, Medes i Aiguamolls del Baix Empordà.

Es reobre el procés per a fer possible el transvasament d’aigua del riu Ebre.

El projecte d’Eurovegas al delta del Llobregat és abandonat pels promotors després d’una intensa campanya amb altres entitats.

2013

Aprovació d’una nova Llei estatal de costes, regressiva, que desprotegeix activament el litoral.

El projecte Parc a Taula de DEPANA rep el premi de Turisme responsable en favor del patrimoni natural. Victòria de la Campanya contra el 4t cinturó.

2014

Campanya en defensa de Cala Montjoi (Parc Natural del Cap de Creus). Campanya per a la conservació de Can Trabal, l’ultima peça agrícola de l’Hospitalet de Llobregat.

2015

S’aprova el nomenament de Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser.

2016

El Tribunal Suprem considera que cal enderrocar l’hotel de la Platja d’El Algarrobico (Cabo de Gata), una vella reivindicació de DEPANA. L’alosa becuda retorna a la Timoneda d’Alfés. Celebració del 40è aniversari de la nostra entitat.