GAF (Grup d’Acció Forestal)

Accions de restauració de zones cremades, eliminació de vegetació al·lòctona invasora, neteja de torrents i en el manteniment del Viver del Bosc de Turull