L’ós bru a Europa (any 2018)

Després d’una important regresió poblacional, els darrers anys s’han produït un canvi de tendencia i algunes poblacions s’estan recuperant de manera natural o mitjançant reintroduccions (Alps Italians i Pirineu).

Presència permanent en taronja fosc. Presència ocasional en taronja clar. Font: Comissió Europea

Les poblacions són les següents:

Pirineu: uns 43 individus (2 al Pirineu occidental i 41 al Pirineu central). Població en augment.

Serralada Cantàbrica: uns 300 exemplars dividits en 2 nuclis amb intercanvi creixent d’individus entre els nuclis. Població en augment.

Font: Fundacion Oso Pardo

Itàlia:

45-50 óssos al Trentino (Alps). Població en augment. Més info a:

50-60 óssos als Abruzzo (Centre Itàlia). Població estable. Més info a:

Població Dinàrica-Pindos: uns 3000 exemplars (població en augment) dividits en:

 • Eslovenia 500
 • Croacia 400
 • Bosnia-Herzegovina 1000
 • Serbia 180
 • Montenegro 250
 • Macedonia 90
 • Albania 500
 • Grecia 120

Països nòrdics: uns 3.625 exemplars (població en augment) dividits en:

 • Suècia 3.000
 • Finlàndia 500
 • Noruega 125

Països bàltics: uns 700 exemplars (població en augment) dividits en:

 • Estonia 650
 • Letonia 50

Carpats: uns 6.880 exemplars (població estable) dividits en:

 • Romania 6.000
 • Eslovaquia 800
 • Polonia 80

Altres països europeus amb població d’óssos bruns:

 • Bulgaria 650
 • Bielorrusia 180
 • Ucrania 600

Noms de l’ós en les diferents llengües europees: