GAF Grup d’acció forestal

El GAF, Grup d’Acció Forestal, està constituït per membres de DEPANA i un conjunt de persones voluntàries i col·laboradores que participen en les accions de reforestació de zones cremades, eliminació de vegetació al·lòctona invasora i en el manteniment del Viver del...

DEPANA reclama el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de l´1 de juliol de 2015 pel qual es demanava al Govern de la Generalitat declarar per Decret i “com més aviat millor” el Massís del Garraf com a Parc Natural

DEPANA reclama el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de l´1 de juliol de 2015 pel qual es demanava al Govern de la Generalitat declarar per Decret i “com més aviat millor” el Massís del Garraf com a Parc Natural

Ara fa 30 anys que es publicava al DOGC (18 de febrer de 1987) una Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per la qual s´aprovava el “Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l´espai natural del Garraf”. El 2013, dins del...

Llista dels artistes seleccionats de la convocatòria artística Venadito

Llista de les obres seleccionades de la  2a Convocatòria Artística de petit format, El Venadito, organitzada per Montserrat Pérez de siNesteSia amb la participació de DEPANA i del Centre Cultural la Farinera del Clot. Enguany, al voltant de la temàtica del...