Equip

DEPANA la fan persones que des de diferents posicions van teixint el treball de l’entitat.

La Junta Directiva

Presidenta: Marta Gumà i Bondia

Vicepresident : José García Moreno

Tresorer: Lluís Xavier Toldrà i Bastida

Secretària General: Francesc Espinal Trias

Vocals:

Marc Alonso Martínez

Clara Casabona i Amat

Jordi Gimisó Conejero

Albert Molero Bejar

Mireia Olivé Obradors

Teresa Sabater Puig

 

Dades de contacte

Seu Social

St. Salvador, 97 baixos; 08024 – Barcelona

Tel. +34 932 104 679 fax. +34 932 850 426

info@depana.org

comunicacio@depana.org

@DEPANA