Un estudi de la Universitat de Deusto demostra una correlació entre la disminució en l’ús de bosses de plàstic i la reducció d’aquest tipus de residus en les rieres i platges espanyoles

Ja fa temps que investigadors i ONG d’arreu del món ens ho adverteixen: les  deixalles marines constitueixen un greu problema ambiental que afecta tan a la fauna i la flora marina com als éssers humans. Segons dades recollides per les Nacions Unides i revistes...

GAF Grup d’acció forestal

El GAF, Grup d’Acció Forestal, està constituït per membres de DEPANA i un conjunt de persones voluntàries i col·laboradores que participen en les accions de reforestació de zones cremades, eliminació de vegetació al·lòctona invasora i en el manteniment del Viver del...
DEPANA reclama el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de l´1 de juliol de 2015 pel qual es demanava al Govern de la Generalitat declarar per Decret i “com més aviat millor” el Massís del Garraf com a Parc Natural

DEPANA reclama el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de l´1 de juliol de 2015 pel qual es demanava al Govern de la Generalitat declarar per Decret i “com més aviat millor” el Massís del Garraf com a Parc Natural

Ara fa 30 anys que es publicava al DOGC (18 de febrer de 1987) una Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per la qual s´aprovava el “Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l´espai natural del Garraf”. El 2013, dins del...